Arena Gdańsk | Konkurs na wybór inwestora do zagospodarowania terenu położonego przy Stadionie Energa Gdańsk

Arena Gdańsk Sp. z o.o. zaprasza do udziału w „Konkursie na wybór inwestora do zagospodarowania terenu  położonego przy Stadionie Energa Gdańsk”

• Zapraszamy firmy, organizacje, konsorcja, grupy kapitałowe, które dysponują odpowiednią wiedzą, kapitałem oraz doświadczeniem w realizacji ambitnych inwestycji do wspólnego przedsięwzięcia mającego na celu zagospodarowanie nieruchomości, której właścicielem jest Arena Gdańsk Sp. z o.o., położonej w rewitalizowanej dzielnicy Letnica

• Planowane zagospodarowanie terenu obejmuje zaprojektowanie i budowę obiektu związanego z przemysłem czasu wolnego tj. działalnością rozrywkową, kulturalną, edukacyjną, sportową lub rekreacyjną oraz ewentualnymi funkcjami towarzyszącymi – będących atrakcją dla mieszkańców Gdańska i Regionu

• Termin składania ofert mija 28 kwietnia 2017r.

• Potencjalnych oferentów zapraszamy do składania ofert konkursowych obejmujących własną koncepcję realizacji tego przedsięwzięcia;

• Szczegółowe informacje (regulamin) o konkursie znajdują się na stronie internetowej www.arenagdansk.pl

Przedmiotem konkursu jest teren inwestycyjny o powierzchni 4,66 ha zlokalizowany w obrębie Stadionu Energa Gdańsk (działka nr 422/4; obręb 58; w księdze wieczystej oznaczona GDIG/00062546/4) objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego: Uchwała XXXIII/913/09 Rady Miasta Gdańska z dn. 06.02.2009 r.
(Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 68. poz. 1350 z dnia 22.05.2009 r.)

#zobaczto

W trakcie konferencji #ntt2017 czeka na Was coś unikatowego: #wsparciewizualne, dzięki któremu będziecie mogli w sposób namacalny, pełny i polisensoryczny współtworzyć z nami to wydarzenie. Zobaczycie graficzne, esencjonalne podsumowanie wszystkich...
Read More

Bunkier jest, więc jak jest?

Jest w Gdańsku pewien budynek, „niepozorny” olbrzym, ukryty wśród kamienic ulicy Olejarnej. Zawiłe koleje losu, pasja grupy przyjaciół i przychylność włodarzy Gdańska sprawiły, że opustoszały kolos ponownie zatętnił życiem. Obudzony z...
Read More