Anna Łukasik

Project Manager THINK MICE

Biografia

Z branżą MICE związana od początku swojej kariery zawodowej. Przez ponad 11 lat odpowiadała za działania marketingowe i reklamowe związane z promocją magazynu MICE Poland. Aktywnie uczestniczy w życiu branży. Bierze udział w najważniejszych imprezach, targach i spotkaniach w kraju jak i za granicą. Patronuje wszelkim inicjatywom mającym na celu rozwój polskiej branży MICE. Zaangażowana w inicjatywę I w Polsce konferencji dotyczącej event marketingu – Event Biznes. Zarządzała prestiżowym konkursem branży spotkań: Osobowość Roku MICE Poland oraz odpowiadała za organizację największej imprezy integrującej całe środowisko – corocznej Gali OR. Wielokrotnie zasiadała w Kapitule konkursu Odkrycie Roku MPI Poland. Od listopada 2017 zarządza nowym magazynem i portalem branży spotkań – THINK MICE.