Magdalena Kachniewska

Profesor SGH, trener biznesu

Biografia

Profesor w Katedrze Turystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, członek Rady Naukowej Kolegium Gospodarki Światowej oraz zespołu roboczego ds. badań w turystyce przy Ministrze Sportu i Turystyki.
Trener biznesu, doradca przedsiębiorstw i organizacji turystycznych (w tym Polskiej Organizacji Turystycznej i Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej). Konsultant wiodący na etapie rozruchu ponad 20 obiektów hotelowych w Polsce. Propagatorka koncepcji zastosowania nowych technologii w turystyce (członek Rady Naukowej e-TravelForum, przewodnicząca kapituły konkursu „New.Tech.New.Travel”).
Doświadczenie menedżerskie gromadziła w instytucjach państwowych i prywatnych (w tym między innymi prezes zarządu spółki Efekt Hotele S.A, dyrektor generalny hoteli Best Western Krakow Premier i Express by Holiday w Krakowie oraz członek Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Hipotecznego, zarządzającego 4 polskimi hotelami).
Współautorka licznych ekspertyz dotyczących rynku turystycznego oraz ponad 200 publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu zarządzania. Członek Rady Naukowej „Folia Turistica” oraz Rady Recenzentów „Journal of Easter European and Central Asian Research” (JEECAR).