Michał Sarnowski

CEO qb-mobile s.c.

Michał Sarnowski

CEO qb-mobile s.c.

Biografia

Panele w których bierze udział: Michał Sarnowski

outGO – outdoor escaping games

11:50 - 12:05
Strefa Wystawców