Peter Römer Hansen

excecutive advisor, strategist

Biografia

Who is Peter Römer?

I hold a MSc. in international business, strategy and culture (1994) and a BSc in business administration, culture and languages (1991) from Copenhagen Business School. I started my career as analyst and later head of analysis at the influential business executive newsletter and think tank Mandag Morgen (1991-1997) where I mostly worked with market analysis, policy development and studies of national competitiveness. As a senior strategist at the communication agency, Advice A/S, I worked with strategy, stakeholder communication and brand positioning for a range of public ministries, political organizations and corporate clients. From 2001-2015 I worked as executive vice president of business development and market communication at Wonderful Copenhagen DMO. I conceived and executed a wide range of projects, partnerships and stakeholder activities. I also served as Copenhagen’s lead on international relations and representation in organizations such as ECM, DMAI and WTCF. I was a board member of European Cities Marketing (2013-2015) and chaired various working groups and projects including the annual European City Tourism Benchmark Report, which gives a comprehensive statistical analysis on the growth performance of Europe’s 110 leading city destinations. Today, I work as an independent executive advisor and business developer in international travel and tourism. I program and moderate international conferences for organizations and facilitate strategy processes for city destinations and the hospitality business. My clients counts government agencies and international organizations such as the EU-commission (DG Grow/EASME), European Cities Marketing (F), European Tourism Association (ETOA), World Economic Forum (CH), Maersk Sustainability, Visit Aalborg, VisitSydsjælland, Wonderful Copenhagen, Danish City Tourism Alliance and Arthur Hotels.

 

Kim jest Peter Römer?

Posiadam tytuły naukowe w kierunkach: Międzynarodowy Biznes, Strategia i Kultura (1994) oraz Administracja Biznesowa, Kultura i Języki (1991), które ukończyłem w Szkole Biznesu w Kopenhadze. Rozpocząłem swoją karierę jako analityk, a następnie kierownik analiz w znanym biznesowym think-tanku Mandag Morgen (1991-1997), gdzie zajmowałem się głównie analizą rynkową, polityką rozwoju i nauką o konkurencyjności na poziomie narodowym. Jako starszy strateg w agencji Adice A/S, pracowałem nad strategiami, komunikacją interesariuszy oraz pozycjonowaniem marki w obszarze ministerstw, organizacji politycznych i klientów korporacyjnych. W latach 2001-2015 pracowałem jak wiceprezes ds. rozwoju biznesowego i komunikacji marketingowej w organizacji “Wonderful Copenhagen”. Opracowałem i wdrożyłem wiele projektów, partnerstw i działań interesariuszy. Prowadziłem także kwestie kontaktów międzynarodowych i reprezentacji w takich instytucjach jak ECM, DMAI i WTCF. Byłem członkiem zarządu European Cities Marketing (2013-2015) i prowadziłem różne grupy warsztatowe i projekty, włączając w to European City Tourism Benchmark Report, który dostarcza wyczerpujących informacji i analiz na temat wzrostu atrakcyjności 110 najważniejszych destynacji (miast) Europejskich. Dziś pracuję jako niezależny ekspert rozwoju biznesu i doradca w sferze międzynarodowej turystyki i podróży. Planuję i prowadzę międzynarodowe konferencje dla wielu organizacji oraz pracuję nad ułatwianiem procesów strategicznych dla miast i biznesu turystycznego. Moi klienci to min. rządowe agencje i organizacje międzynarodowe takie jak EU-commission (DG Grow/EASME), European Cities Marketing (F), European Tourism Association (ETOA), World Economic Forum (CH), Maersk Sustainability, Visit Aalborg, VisitSydsjælland, Wonderful Copenhagen, Danish City Tourism Alliance oraz Arthur Hotels.