Tomasz Gołąbek

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK

Tomasz Gołąbek

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK

Biografia

Koordynator projektów informatycznych realizowanych przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, takich jak geoportale, portale krajoznawcze, aplikacje mobilne. Zaangażowany w ich tworzenie na każdym etapie powstawania – finansowania, projektowania, pozyskiwania danych w terenie, opracowania geoinformatyczne i testowania. Prywatnie aktywny rowerzysta górski, skiturowiec, miłośnik nauki i kartografii turystycznej.

Panele w których bierze udział: Tomasz Gołąbek