Tomasz Gołąbek

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK

Biografia

Koordynator projektów informatycznych realizowanych przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, takich jak geoportale, portale krajoznawcze, aplikacje mobilne. Zaangażowany w ich tworzenie na każdym etapie powstawania – finansowania, projektowania, pozyskiwania danych w terenie, opracowania geoinformatyczne i testowania. Prywatnie aktywny rowerzysta górski, skiturowiec, miłośnik nauki i kartografii turystycznej.