TTA MARKETING NIEOCZYWISTY

Fuckup Case: Twoja historia niepowodzenia.

Bill Gates powiedział “nie ma nic złego w świętowaniu sukcesu, ale ważniejsze jest wyciągnięcie nauki z porażki”. Opowiedz historię swojego niepowodzenia. Czy wnioski były w tym wypadku równie pouczające, jak historia sukcesu? Jaki wpływ miało to niepowodzenie na rozwój Twój lub Twojej firmy? Na głównej scenie konferencji NTT będziesz mógł przekuć porażkę w sukces.