Marka pracodawcy a marka restauracji – jak je stworzyć i jak zadbać o spójność, aby zarówno pracownicy, jak i goście byli naszymi ambasadorami

Marka miejsca/ obiektu (hotelu, restauracji) niesie ze sobą obietnicę szczególnego, charakterystycznego doświadczenia dla gościa. Budowana jest w oparciu o unikalną propozycje wartości dla gościa (CVP – client value proposition). Ta wyjątkowa propozycja, innymi słowy oferta, obejmuje oczywiście jakość doświadczenia kulinarnego, ale również klimat samego wnętrza, jego architekturę, jak również (a może przede wszystkim) sposób obsługi gości.

Marka pracodawcy jest wizerunkiem pracodawcy połączonym z całościowym doświadczeniem danego środowiska pracy przez pracowników. Buduje się ją w oparciu o unikalną propozycje wartości dla pracownika (EVP – employee value propositon). Podstawowym założeniem koncepcji zarządzania ludźmi jaką jest budowanie marki pracodawcy jest fakt, że ludzie są w stanie dać innym tylko to, co sami otrzymują. Brak równowagi pomiędzy braniem i dawaniem prowadzi do utraty energii, braku zaangażowania i wypalenia. Podczas warsztatu będziemy wspólnymi siłami budować spójną propozycję wartości i gości przykładowej restauracji. Przeanalizujemy proces budowania marki, aby każdy uczestnik warsztatu wiedział, jak go przeprowadzić we własnym obiekcie.