Anna Strzałkowska

Trenerka biznesu, certyfikowany coach ICC

Biografia

Z zawodu psycholożka i socjolożka, z zamiłowania trenerka i konsultantka w zakresie psychologii organizacji i zarządzania. Pracuje zarówno z grupami szkoleniowymi, jak i indywidualnie jako certyfikowany coach (certyfikacja ICC).

Nauczycielka akademicka zatrudniona na Uniwersytecie Gdańskim oraz w Pracowni Realizacji Badań Socjologicznych UG. Jest autorką książki Zarządzanie zróżnicowanym wiekowo zespołem, publikacji dotyczących przywództwa i kierowania oraz raportów i ekspertyz z zakresu problemów społecznych, m.in. wykluczenia i inkluzji społecznej. Od 2005 roku związana z Ośrodkiem Doradztwa i Treningu Kierowniczego, w którym przeprowadziła min. 800 dni szkoleniowych. Aktywna działaczka na rzecz praw człowieka oraz trenerka antydyskryminacyjna. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu treningów antydyskryminacyjnych oraz menedżerskich. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: Komunikacji, Budowania długofalowych relacji, Negocjacji, Przywództwa, Kierowania zespołem i Motywowania.

Jako trenerka Ośrodka Doradztwa i Treningu Kierowniczego w Gdańsku prowadziła szkolenia między innymi dla: Banku Zachodniego WBK, Budimexu, Raiffeisen Bank Polska, DeLaval, Medany, Petrobaltic, ING Bank Śląski, PZU SA, Polpharma S.A.

Panele w których bierze udział: Anna Strzałkowska