Iwona Bobrowska – Budny

Talent Management Mentor

Biografia

Trener biznesu, certyfikowany konsultant analiz osobowości zawodowej, talentów i stylów myślenia. Współpracuje z Instytutem Rozwoju Personalnego Ganesa, jest partnerem merytorycznym Center of Excellence Akademii Leona Koźmińskiego.

Posiada ponad 15 lat doświadczenie biznesowe w obszarze doradztwa i zarządzania kapitałem ludzkim. Jako manager lub partner biznesowy prowadziła rekrutacje indywidualne i grupowe, zatrudniając blisko 4000 osób oraz wdrażała projekty ze wszystkich obszarów „miękkiego i twardego” HR w organizacjach polskich oraz międzynarodowych.

Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia i sesje rozwojowe budujące samoświadomość pracowniczą, menedżerską i zespołową, wspierając ustawienie procesów oraz zbudowanie efektywnych w komunikacji, stylu pracy i współpracy zespołów. W swojej pracy wykorzystuje m.in. metodykę zarządzania Talentami Neuronalnymi wg. Instytutu Gallupa, metodykę komunikacyjną ART oraz wspiera poznawczo zespoły o wyniki analiz Talentów Clifton StrengthsFinder, TalentQ, MBTI, MasterPersonalAnalisys, MindSonar, TQM48 i FRIS®.

Specjalizuje się w treningach rozwojowych, menedżerskich i zespołowych ukierunkowanych na:

  • rozwój pracowników, bazując na ich indywidualnym stylu myślenia i działania,
  • szeroko rozumiane zarządzanie zespołami, w tym m.in. zarządzanie talentami, wpływanie na zaangażowanie i synergię zespołów w oparciu mocne strony,
  • budowanie efektywnej komunikacji i współpracy w zespole,
  • wzbudzanie motywacji mając świadomość potrzeb pracowników z pokoleń X, Y, Z

Wspiera jednocześnie menedżerów w rozwijaniu DNA lidera, m.in. ucząc słuchania, udzielania informacji zwrotnej i projektującej, budowania relacji w oparciu o mądre zaufanie i życzliwość oraz pokazuje jaki wpływ na pracownika i styl zarządzania mają zmiany środowiska XXI wieku. W swojej pracy opiera się na najlepszych praktykach oraz najnowszych wynikach badań od neurologii do ekonomii. Pracuje warsztatowo i interaktywnie przy pełnym zaangażowaniu uczestników.

W ostatnich latach pracowała m.in. z: Urząd Miasta Gdańska, Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Poczta Polska, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Gospodarki, AXA Polska, VW Bank, Allegro, Skoda, Stock, Bank BGŻ, AVEEX, EDF Energia, AVEEX, KGHM Polska Miedź, KROSS, PESA Bydgoszcz, Kongsberg Automotive, NEINVER, Najwyższa Izba Kontroli, Lasy Państwowe, ORANGE–TelTech.
Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych, MBA oraz Advence MBA m.in. Akademii Leana Koźmińskiego
w Warszawie oraz KSAPie.

Panele w których bierze udział: Iwona Bobrowska – Budny