Monika Dymacz-Kaczmarczyk

Dyrektor zarządzający Exprofesso, trener biznesu, facylitator. Wykładowca w WSE w Krakowie. Vice Prezes ds. Edukacji w MPI Poland Chapter

Biografia

Dyrektor zarządzający Exprofesso, trener biznesu, facylitator. Członek polskich i międzynarodowych stowarzyszeń: MPI (Vice Prezes ds. Edukacji w MPI Poland Chapter od lipca 2017), Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Biznesu MATRIK, International Simulation and Gaming Association. Wykładowca w WSE w Krakowie. Absolwentka UJ oraz MBA na Oxford Brooks University, gdzie otrzymała dyplom z wyróżnieniem.

Praktyk biznesu, wywodzący się ze środowiska korporacyjnego. Wieloletni menedżer, specjalizujący się w zarządzaniu projektami i komunikacji wewnętrznej. Przez wiele lat Pełnomocnik ds. Innowacji, rozwijający kreatywność wewnątrz organizacji i wprowadzający w życie narzędzia i procesy budujące kulturę innowacyjności.

Inspirator, siewca pomysłów, człowiek akcji. Na co dzień zarządza firmą, reprezentuje ją na zewnątrz, pracuje blisko z korporacjami, prowadzi szkolenia z zarządzania, kreatywności, innowacyjności oraz grywalizacji. Autorka gier i symulacji biznesowych oraz narzędzi rozwojowych w duchu edutainment (rozrywka + edukacja). Wykorzystuje elementy gier wspierając realizację celów HR i marketingowych organizacji. W swojej praktyce opiera się głównie na tych metodach, rozwijając i aplikując je do projektów z pogranicza eventów, team-buildingu i szkoleń. Sens tych działań jest jeden – maksymalnie zaangażować uczestnika eventu lub szkolenia, aby najskuteczniej zrealizować cele biznesowe zleceniodawcy.

"Byle do piątku" – jaki jest twój styl zarządzania sobą w czasie?

⏳"Byle do piątku!" 6 kwietnia 2018 ?Monika Dymacz-Kaczmarczyk wspólnie z Exprofesso oraz MPI Poland Chapter zaprasza na interaktywny warsztat zarządzania sobą w czasie⏳⌚⏰ Zobaczcie sami ⬇ #ntt2018

Opublikowany przez Nowe Trendy w Turystyce na 13 marca 2018

Panele w których bierze udział: Monika Dymacz-Kaczmarczyk