Prof. UG dr hab. Robert Bęben

Profesor nadzwyczajny na Wydziale Zarządzania UG.

Biografia

Profesor nadzwyczajny na Wydziale Zarządzania UG. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych. W obszarze jego zainteresowań naukowych znajdują się: marketing na rynkach finansowych, marketing projektów inwestycyjnych, marketing na rynku nieruchomości oraz marketing w ochronie zdrowia. Od wielu lat łączy pracę naukową z pracą w zarządach i radach nadzorczych spółek kapitałowych. Swoje zainteresowania naukowe zawsze wiązał z praktyką gospodarczą, skupiając się na możliwości wykorzystania w niej dorobku nauk ekonomicznych.

Panele w których bierze udział: Prof. UG dr hab. Robert Bęben