Tomasz Nadolny

Doradca, freelancer, podcaster

Biografia

Zajmuje się procesami innowacji oraz ich wdrażania w firmach, organizacjach pozarządowych. Specjalizuje się we wdrażaniu nowych technologii, oraz zwinnych metod zarządzania.

Prowadzi trójmiejską społeczność Civic Hub, swojego bloga https://medium.com/@jonaszek, podcast www.stacjazmiana.pl

Jego zainteresowania dotyczą procesów zmian związanych w organizacjach, w życiu społecznym, związane z technologią.

Panele w których bierze udział: Tomasz Nadolny